تیغ اره نواری

انواع تیغ اره های نواری:

تیغ اره های Bimetal  از فولاد آلیاژی برای افزایش سرعت برش و استحکام نوک دندانه ها تولید می شوند. سختی های متفاوت تیغه ها برحسب مقدار سختی جنس مورد نظر برای برش توسط کارشناسان تعیین می شود. سپس تیعه ها برای برش پیوسته و افزایش طول عمر پوشش دار می شوند. تیغ اره های آلمانی هرمس و سیموندز با بکار گیری جدیدترین تکنولوژی در ساخت اره نواری موجب افزایش مقاومت و کارایی دندانه ها شده است.