دستگاه اره نواري PSM 280 M ايماش ترکيه

  • سیستم نیمه اتومات

  • نوع گیره هیدرولیک

  • سفت کن تیغه دستی

  • تک ستون

  • زاویه زن

  • همراه با میز کار