دستگاه اره نواری بیرلیک ۲۸۰ اتومات

 

* اتومات

* گرد بر تا قطر 280 میلی متر

* گیره دستی و سفت کن تیغه دستی

*تک ستونه