دستگاه اره نواری دنده کار ۲۸۰ اتومات

 

* اتومات

* گرد بر تا قطر 280 میلی متر

* گیره هیدرولیک و سفت کن تیغه دستی

*تک ستونه