برشکاری قطعات آهنی و غیر آهنی

برشکاری:

  • برشکاری انواع فلزات آهنی و غیر آهنی آلومینیوم ، برنج ، ترانس ، نبشی ، ناودانی ، تیرآهن در سایزها و مقاطع مختلف با دستگاه اره نواری ، بخش برش کاری قطعات از قطر 5 تا 1000 میلی متر را برش میدهد.