تيغ اره هاي ديسکي – آلومینیوم بر – فولاد بر – آهن بر _ چوب بر