دستگاه اره نواري PAR 180 ايماش ترکیه

  • سيستم اتومات

  • نوع گيره دستي

  • سفت کن تيغه دستي

  • تک ستون

  • داراي ميزکار