دستگاه اره نواري PAR 280 M ايماش ترکيه

  • سيستم فول اتومات

  • نوع گيره هيدروليک

  • سفت کن دستي

  • زاويه زن

  • داراي ميزکار