دستگاه اره نواري par 350 M ايماش ترکيه

سیستم اتومات

گیره هیدرولیک

سفت کن تیغه دستی

تک ستون

زاویه زن

همراه با میزکار