دستگاه اره نواری CAR 400 ایماش ترکیه

  • سيستم اتومات

  • نوع گيره هیدرولیک

  • سفت کن تيغه دستي

  • دو ستون

  • داراي ميزکار