دستگاه اره نواری

300,000,000تومان

فروش ویژه

دستگاه ۱۱۰۰ ×۷۰۰

همه قسمتها برقی و کم استحلاک