دستگاه اره نواری CSM 550 ایماش ترکیه

  • سیستم نیمه اتومات

  • گیره هیدرولیک

  • سفت کن تیغه دستی

  • دو ستون

  • زاویه زن از گیره

  • همراه با میزکار