دستگاه اره نواری PAR 280 ایماش ترکیه

PAR 280
اتومات
گیره هیدرولیک
یفت کن تیغه دستی
تک ستون
خرک دارد

دسته: