دستگاه اره نواری PAR 350 U PLC ایماش ترکیه

  • سیستم اتومات

  • نوع گیره هیدرولیک

  • سفت کن تیغه دستی

  • تک ستون

  • همراه با میز کار