دستگاه اره نواری PSM 220-330DM ایماش ترکیه

  • سیستم نیمه اتومات

  • نوع گیره دستی

  • سفت کن تیغه دستی

  • تک ستون

  • زاویه زن دو طرف

  • همراه با میز کار