دستگاه اره نواری PSM 350 U ایماش ترکیه

  • سیستم نیمه اتومات

  • نوع گیره هیدرولیک

  • سفت کن تیغه دستی

  • تک ستون

  • زاویه زن از گیره

  • همراه با میز کار