دستگاه اره نواری۳۳۰*۲۲۰

دستگاه اره نواری 220*320 ایماش ترکیه

*دو طرف زاویه زن