آرشیو مولف: شرکت کیان صنعت

مقایسه PLC با سیستم های رله کنتاکتی

plc

هدف اصلی از طراحی و تولید PLC، جایگزین کردن آن با مدارات رله کنتاکتی بوده است، به همین خاطر این دو محصول از جنبه های مختلفی با یکدیگر مقایسه می شوند و صنعتگران توجه زیادی به شباهت ها و تفاوت های موجود بین این دو دارند. تفاوت های PCL با سیستم رله کنتاکی سیم کشی […]

نحوه چیدمان قطعه کار در دستگاه اره نواری

نحوه چیدمان قطعه کار در دستگاه اره نواری

دستگاه های اره نواری جزو ملزوماتی هستند که امکان کار همزمان بر روی چند قطعه را فراهم می آورند؛ نکته مهم این است که برای برش همزمان چندین قطعه، نیاز به چیدمان صحیحی وجود دارد، بر همین اساس نکات لازم در رابطه با این کار در ادامه بیان شده اند. رعایت نکات در چینش، از […]